A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của mức bón đạm và tuổi thu hoạch đến năng suất và thành phần hóa học của cây thức ăn Trichanthera Gigantea

Ảnh hưởng của mức bón đạm và tuổi thu hoạch đến năng suất và thành phần hóa học của cây thức ăn Trichanthera Gigantea

Ảnh hưởng của mức bón đạm và tuổi thu hoạch đến năng suất và thành phần hóa học của cây thức ăn Trichanthera Gigantea

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của mức bón đạm và tuổi thu hoạch đến năng suất và thành phần hóa học của cây thức ăn Trichanthera Gigantea
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Cúc
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cây thức ăn Trichanthera Gigantea,Thành phần hóa học,Năng suất,Tuổi thu hoạch,Phân bón
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của mức bón đạm và tuổi thu hoạch đến năng suất và thành phần hóa học của cây thức ăn Trichanthera Gigantea

File Tóm tắt

Online: 166
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})