A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài)

Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài)

Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài)

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Mãn;Đỗ Đức Trung
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mài vô tâm,Dao hướng kính,Thông số công nghệ
 • Số trang :
 • tr. 105-109
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài)

File Tóm tắt

Online: 178
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,994
})