A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)
 • Tác giả :
 • Trần Thị Thu Hà;Phạm Thị Thảo;Phạm Văn Điển
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gừng gió,Zingiber zerumbet sm,Nhân giống in vitro,Chất điều hòa sinh trưởng
 • Số trang :
 • tr. 35-41
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)

File Tóm tắt

Online: 138
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,306
})