A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho đậu tương đông trên đất phù sa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho đậu tương đông trên đất phù sa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho đậu tương đông trên đất phù sa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho đậu tương đông trên đất phù sa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Đoàn Văn Lưu;Vũ Đình Chính;Vũ Quang Sáng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phân bón,Đất phù sa,Đậu tương,Sinh trưởng,Phát triển,Năng suất
 • Số trang :
 • tr.1690 - 1698
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho đậu tương đông trên đất phù sa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})