A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của hệ sinh thái ngọt và lợ đến sinh trưởng lúa và đặc tính hóa học đất trong hệ thống canh tác Lúa - Tôm ở tỉnh Bạc Liêu

Ảnh hưởng của hệ sinh thái ngọt và lợ đến sinh trưởng lúa và đặc tính hóa học đất trong hệ thống canh tác Lúa - Tôm ở tỉnh Bạc Liêu

Ảnh hưởng của hệ sinh thái ngọt và lợ đến sinh trưởng lúa và đặc tính hóa học đất trong hệ thống canh tác Lúa - Tôm ở tỉnh Bạc Liêu

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của hệ sinh thái ngọt và lợ đến sinh trưởng lúa và đặc tính hóa học đất trong hệ thống canh tác Lúa - Tôm ở tỉnh Bạc Liêu
 • Tác giả :
 • Lê Văn Dang;Ngô Ngọc Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nhiễm mặn, vùng sinh thái ngọt - lợ,Mô hình canh tác lúa - tôm,EC trích bão hòa (ECe),Phần trăm natri trao đổi (ESP)
 • Số trang :
 • tr.481 - 490
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của hệ sinh thái ngọt và lợ đến sinh trưởng lúa và đặc tính hóa học đất trong hệ thống canh tác Lúa - Tôm ở tỉnh Bạc Liêu

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})