A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên - ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội

Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên - ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội

Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên - ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên - ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội
 • Tác giả :
 • Phạm Văn Hạnh;Đàm Văn Khanh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hành vi khách hàng,Ảnh hưởng,Cảm xúc,Nhân viên,Chuẩn mực xã hội
 • Số trang :
 • tr. 59-62
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên - ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})