A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

  • Nhan đề :
  • Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen
  • Tác giả :
  • Hà Xuân Bộ;Nguyễn Thị Vinh;Đỗ Đức Lực
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Cỏ voi,Dê Saanen,Keo dậu,Ruzi,Sữa dê,Xuyến chi
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của Cỏ voi ( Pennisetum Purpureum ), Xuyến chi ( Bidens Pilosa ), Zuri ( Brachiaria Ruziziensis ), Kẹo dậu ( Leucaeana Leucocephala ) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

File Tóm tắt

Online: 102
Lượt truy cập: 6,609,988
Số lượt tải: 1,769,673
})