A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ADSL của VNPT đến sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Đồng Hỷ thuộc viễn thông Thái Nguyên

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ADSL của VNPT đến sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Đồng Hỷ thuộc viễn thông Thái Nguyên

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ADSL của VNPT đến sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Đồng Hỷ thuộc viễn thông Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ADSL của VNPT đến sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Đồng Hỷ thuộc viễn thông Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Quỳnh Chi;Hoàng Tuấn Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dịch vụ ADSL,VNPT,Chất lượng,Trung tâm Viễn thông,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 195-200
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ADSL của VNPT đến sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Đồng Hỷ thuộc viễn thông Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,306
})