A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của bón vôi lên sự thay đổi Canxi, Natri trao đổi và năng suất lúa trồng trên đất phèn nhiễm mặn

Ảnh hưởng của bón vôi lên sự thay đổi Canxi, Natri trao đổi và năng suất lúa trồng trên đất phèn nhiễm mặn

Ảnh hưởng của bón vôi lên sự thay đổi Canxi, Natri trao đổi và năng suất lúa trồng trên đất phèn nhiễm mặn

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của bón vôi lên sự thay đổi Canxi, Natri trao đổi và năng suất lúa trồng trên đất phèn nhiễm mặn
 • Tác giả :
 • Lê Văn Dang;Trần Ngọc Hữu;Ngô Ngọc Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ca và Na trao đổi,Đất nhiễm mặn,Năng suất lúa,Vôi
 • Số trang :
 • tr.46 - 53
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của bón vôi lên sự thay đổi Canxi, Natri trao đổi và năng suất lúa trồng trên đất phèn nhiễm mặn

File Tóm tắt

Online: 415
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})