A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của bổ sung probiotic - vizyme đến năng suất và chất lượng trứng gà Lương Phượng

Ảnh hưởng của bổ sung probiotic - vizyme đến năng suất và chất lượng trứng gà Lương Phượng

Ảnh hưởng của bổ sung probiotic - vizyme đến năng suất và chất lượng trứng gà Lương Phượng

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của bổ sung probiotic - vizyme đến năng suất và chất lượng trứng gà Lương Phượng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Duy Hoan
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Lương Phượng,Năng suất trứng,Chất lượng trứng,Probiotic,Vizyme,Tiêu thụ thức ăn
 • Số trang :
 • tr. 117-124
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của bổ sung probiotic - vizyme đến năng suất và chất lượng trứng gà Lương Phượng

File Tóm tắt

Online: 192
Lượt truy cập: 11,118,780
Số lượt tải: 1,832,440
})