A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Analysis of factors infuencing labor quality in the handicraft sector of Bắc Ninh

Analysis of factors infuencing labor quality in the handicraft sector of Bắc Ninh

Analysis of factors infuencing labor quality in the handicraft sector of Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Analysis of factors infuencing labor quality in the handicraft sector of Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Tùng;Ngô Thị Thuần;Nguyễn Hùng Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Labor quality,Handicraft,Bac Ninh
 • Số trang :
 • tr.527 - 538
Tải file tóm tắt Analysis of factors infuencing labor quality in the handicraft sector of Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 145
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})