A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

A Portable Cosmos: revealing the Antikythera Mechanism, scientific wonder of the ancient world

A Portable Cosmos: revealing the Antikythera Mechanism, scientific wonder of the ancient world

A Portable Cosmos: revealing the Antikythera Mechanism, scientific wonder of the ancient world

 • Nhan đề :
 • A Portable Cosmos: revealing the Antikythera Mechanism, scientific wonder of the ancient world
 • Tác giả :
 • Alexander Jones
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Oxford University Press
 • Từ khóa :
 • Science,Greece,History
 • Số trang :
 • 313 p.
Tải file tóm tắt A Portable Cosmos: revealing the Antikythera Mechanism, scientific wonder of the ancient world

File Tóm tắt

Online: 73
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})